ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการ "แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย"
ชัชจริยา ใบลี 2549
PDF Icon
การย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานี
จุรีรัตน์ บัวแก้ว2549
PDF Icon
"การพัฒนาศักยภาพสิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ"
สกุล วงษ์กาฬสินธุ์2549
PDF Icon
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสิ่งทอพื้นบ้านของประเทศไทย
พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์2548
PDF Icon
โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวา นิคมสร้างตนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ทั้งหมด 5  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400