โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 308 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียวภาคใต้
นายสุภาพ ภู่ทับทิม
การตลาดเอื้ออาทรจากกองทุนชุมชนของกลุ่มผู้ยากลำบากใน อ.สันติสุข จ.น่าน
นายแชน อะทะไชย
การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
นพ.ชาตรี เจริญศิริ
การศึกษาด้านการตลาดของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูประยะที่ 1
อาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง
รูปแบบการจัดการที่ทำให้กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรภาคเหนือประสบความสำเร็จ
รศ.ประหยัด สายวิเชียร
ทิศทางการพํฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา
การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อาจารย์อารีย์ เชื้อเมืองพาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
นายกำธร ธิฉลาด

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 308  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 16 / 16
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th