โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
แสดงรายชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยโดยนักวิจัยชื่อ : เน€เธœเธ”เธดเธกเธจเธฑเธเธ”เธดเนŒ เธˆเธฒเธฃเธขเธฐเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒ
พบทั้งหมด 11 รายการ
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2559
จัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2551
เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2550
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2549
"ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล"
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2549
การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2549
การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร: สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป (ระยะที่ 2)
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2548
โครงการการศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วย "หมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป"
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2548
การพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศในหอยเป๋าฮื้อเขตร้อนชนิด Haliotis asinina
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2544
การพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2541
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง ส่วนที่ 1
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2539

โครงการวิจัยทั้งหมด : 11 โครงการ
หน้า : 1 / 1


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th