แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ ต่อโปรตีนบน ผิวเซลล์คอนโดรไซย์
PDF Iconปรัชญา คงทวีเลิศ, 2551
PDF Icon
การเพาะเลี้ยงเซลล์คอนโดรซัยต์มนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย และค้นหายาต้านข้อเสื่อม
PDF Iconปรัชญา คงทวีเลิศ, 2547
PDF Icon
การวิเคราะห์อิพิโทป ของสายคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ซึ่งถูกจดจำโดยโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ WF6 และการนำไปประยุกต์ใช้
PDF Iconปรัชญา คงทวีเลิศ, 2546
PDF Icon
การเตรียมเลคตินบริสุทธิ์จากปูทะเลไทย และการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
PDF Iconปรัชญา คงทวีเลิศ, 2537
โครงการวิจัยทั้งหมด : 4 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400