แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 5 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
เครือข่ายวิจัยการค้นหาและพัฒนายาจากสารธรรมชาติ
PDF Iconภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, 2558
PDF Icon
การใช้แนวทางเมตาบอโลมิกเพื่อศึกษาศักยภาพของยาสมุนไพรไทยในการรักษา: ผลของว่าน ชักมดลูกในภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนในหนู
PDF Iconภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, 2556
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติการเป็น SERM ของสาร Phytoestrogen จากว่านชักมดลูกเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
PDF Iconภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, 2551
PDF Icon
กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มไฮดรอกซีอะซีโตฟีโนนในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและลดไขมันในเลือด
PDF Iconภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, 2546
PDF Icon
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างของสารกลุ่มอะซีโตฟีโนนกับฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน้ำดีและลดไขมันในเลือด
PDF Iconภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, 2540
โครงการวิจัยทั้งหมด : 5 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400