แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในการศึกษากลไกการเกิดโรคกระดูกที่เจริญผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
PDF Iconกัญญา ศุภปีติพร, 2559
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของกระจกตา
PDF Iconกัญญา ศุภปีติพร, 2554
PDF Icon
การตรวจสอบการกลายพันธุ์และการทำหน้าที่ของยีน arginine vasopressin receptor 2 (AVPR2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค nephrogenic diabetes insipidus และโรค nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis
PDF Iconกัญญา ศุภปีติพร, 2552
PDF Icon
การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
PDF Iconกัญญา ศุภปีติพร, 2549
โครงการวิจัยทั้งหมด : 4 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400