แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรและลดอุบัติเหตุ
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2562
PDF Icon
การผลิตยางธรรมชาตินำไฟฟ้าจากผงแกรไฟต์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะดัดแปรโดยวิธีทางเคมี
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2556
PDF Icon
การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการกำจัดเจล
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2556
PDF Icon
การสังเคราะห์อินซิทูซิลิกาในน้ำยางธรรมชาติโดยปฏิกิริยาโซล-เจลและสมบัติเชิงกลของวัสดุนาโนคอมพอสิต
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2554
PDF Icon
การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแลคติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2553
PDF Icon
การปรับปรุงความต้านทานการเสื่อมสภาพและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติโดยแคลเซียมคาร์บอเนตดัดแปร
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2550
PDF Icon
ฟิล์มยางธรรมชาติเติมด้วยอนุภาคนาโนของเงิน
PDF Iconศิริลักษณ์ พุ่มประดับ, 2550
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400