แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 2 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การออกแบบ สังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติของเปปไทด์ต้านเชื้อจุลชีพและยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มจากฮีโมโกลบินของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ให้มีความจำเพาะต่อเซลล์แบคทีเรียสูง
PDF Iconนิศาชล แจ้งพรมมา, 2561
PDF Icon
ฤทธิ์ต้านสิวและต้านอักเสบของฮีโมโกลบินและสารสกัดเม็ดเลือดขาวจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย
PDF Iconนิศาชล แจ้งพรมมา, 2558
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400