โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : มังคุด
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 76 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
[ 2562 ] 
การร่วมมือลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำในการผลิตมังคุดผลสดของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี
ณรงค์ พลีรักษ์
[ 2562 ] 
การห่อหุ้มวิตามินดีในอิมัลชันชนิด Pickering ด้วยเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่สกัดจากเปลือกมังคุด และการศึกษาถึงการย่อยแบบจำลองภายนอกร่างกาย
ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
[ 2559 ] 
การใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียในยางธรรมชาติ
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
[ 2558 ] 
ผลป้องกันของสารแซนโทนจากมังคุด ?- mangontin ต่อการเกิดพิษในเซลล์ประสาทโดปามีน SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสาร 6-hydroxydopamine (6-OHDA)
ยามาระตี จัยสิน
[ 2556 ] 
ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
[ 2556 ] 
การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
อนันต์ มุ่งวัฒนา
[ 2555 ] 
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
กนกวรรณ จารุกำจร
[ 2554 ] 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
ณภัทร ทิพย์ศรี
[ 2554 ] 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารแอลฟาแมงโกสติน ด้วยปฎิกิริยาของเอนไซม์จากรา
พนารัตน์ อรุณรัติยากร
[ 2554 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 76โครงการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

 
ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้งค่ะ 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th