โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : สับปะรด
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 40 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การพัฒนาสารเคลือบปลดปล่อยกลิ่นจากดอกปีบที่มีสมบัติการต้านทานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สำหรับงานหัตถกรรมจากเส้นใยใบสับปะรด
สุภโชค ตันพิชัย
[ 2562 ] 
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
[ 2561 ] 
ผลของการรับประทานสับปะรดต่อภาวะการอักเสบของอวัยวะสำคัญภาวะเครียดออกซิเดชั่นและความผิดปกติของการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
วชิราวดี มาลากุล
[ 2561 ] 
การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดพันธุ์ภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
[ 2560 ] 
การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี
ชฎาพร โพคัยสวรรค์
[ 2560 ] 
ภาพสามมิติสำหรับการตรวจสอบไร่เกษตรกรรม กรณีศึกษาไร่สับปะรด
สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
[ 2559 ] 
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
สุริยะ สะวานนท์
[ 2558 ] 
ผลการบริโภคสับปะรดสดต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในพลาสมาในอาสาสมัครสุขภาพดี
จุฑามาศ นิวัฒน์
[ 2558 ] 
การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูง การสกัดด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจาก Bacillus licheniformis
กนกพร สังขรักษ์
[ 2556 ] 
ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
[ 2556 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 40โครงการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
กระบวนการผลิตกระดาษจากใบสับปะรดในระบบธุรกิจชุมชน บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นางวิรัตน์ จันเลน
[ 2545 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th