โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : ไก่ไข่
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 22 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่
กานดา ล้อแก้วมณี
[ 2560 ] 
ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิต
เจษฎา รัตนวุฒิ
[ 2560 ] 
การเพิ่มมูลค่ากากน้ำตาลโดยใช้ผลิตโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์
วิชัย ลีลาวัชรมาศ
[ 2560 ] 
การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมและตัวดูดซับแอมโมเนียสำหรับการผลิตสัตว์
ทศพร อินเจริญ
[ 2560 ] 
ผลของระดับโปรตีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน Calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่
วิริยา ลุ้งใหญ่
[ 2555 ] 
การยอมรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
[ 2555 ] 
สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
สุรชัย สุวรรณลี
[ 2555 ] 
การสร้างสายพันุธ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสหกิจชุมชน
บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
[ 2553 ] 
การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาเขียวในอาหารไก่ไข่
นวลจันทร์ พารักษา
[ 2551 ] 
การผลิตและการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล  
[ 2551 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 22โครงการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
แนวทางการสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองมะหาด อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวสมจิต สาธุชาติ
[ 2558 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th