รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG6180024
ชื่อโครงการ : บัญชีรายชื่อแมลงน้ำวงศ์ย่อย Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) ในแหล่งน้ำไหลในเขาหินปูนในระบบนิเวศคาสต์ในประเทศไทย
  Inventory of Aquatic Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) inhabiting Tufa Stream Environments of Tropical Karst Ecosystems in Thailand
หัวหน้าโครงการ : เอเดรียน ร๊อทเดอร์ริค แพลน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : • Compile an inventory of aquatic Empididae diversity associated with calcareous spring and stream waters in Thailand.

• Identify all known species and describe new species

• Delimit species assemblages / communities.

• Delimit how species and communities are associated geographically and with geological formations, hydrological, physicochemical and ecological conditions( e.g. tufaized / non-tufaized, rheocrene / limnocrene, pH, flow rate, conductivity, temperature, canopy cover etc.).

• Identify taxa with disjunct ranges

• Identify zones of point or coherent area endemism

• Determine intraspecific genetic differentiation amongst populations of disjunct taxa and amongst populations of coherent endemic areas. Investigate potential correlations between genetic distance and geological / climatic / ecological history

• Look for evidence of spring-head refugia (such as presence of cold-adapted Clinocerinae).

• Determine if tropical tufa communities in Thailand have similar ecology to those in temperate systems? For example, do they have similar responsiveness to flow rate or canopy cover? Are potential seasonal constraints (e.g. temperature / flow variation) operating in lower reaches ameliorated at spring-heads? Are spring-heads aseasonal?

สถิติการเปิดชม : 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400