โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
 
สถิติโครงการที่ดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับ
  ชื่อโครงการ จำนวนดาวน์โหลด
[RDG5420003]แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์,
[ 46,542 ]
[RDG47O0009]ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต
วัชรี หิรัญพันธุ์,
[ 33,838 ]
[RDG5340039]กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
ปาริชาติ บัวเจริญ,
[ 33,503 ]
[RDG4420031]ชุดโครงการ "การใช้ประโยชน์สมุนไพรในกระบวนการผลิตสัตว์ (2)"
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ,
[ 28,074 ]
[RDG4440002]การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ,
[ 21,978 ]
[RDG4950076]การศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้
อัจฉรา หลาวทอง,
[ 20,125 ]
[RDG5020024]การศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย
ธำรงค์ เมฆโหรา,
[ 19,134 ]
[MRG5180300]กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย
สุณีย์ กัลยะจิตร,
[ 18,182 ]
[PDG47H0010]อุษาคเนย์ในการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยร่วมสมัย
สุเนตร ชุตินธรานนท์,
[ 16,745 ]
[DBG4780008]การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ศิริพร โอโกโนกิ,
[ 16,679 ]


 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th