รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180129
ชื่อโครงการ : พลาสม่าในสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ
  Plasma Structures under Various Environments
หัวหน้าโครงการ : พีระ พงษ์กิติวณิชกุล
ทีมวิจัย :
พีระ พงษ์กิติวณิชกุล
หัวหน้าโครงการ
เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : Structures of plasma under various environments evolve differently. Their

behaviors greatly depend on their coexisting magnetic structures. If the dynamics

of magnetic structures do not lead to magnetic reconnection, an explosion in

typical plasma is not likely to occur. There are many naturally occurring magnetic

configurations in nature which are in stable equilibrium and do not undergo

reconnection. There are other configurations that reconnect, but only very

slowly. Configurations that reconnect fast also develop slowly and then transition

to a state of fast reconnection. At the same time we see that turbulence and

reconnection are intimately related. This project asks

• Whether turbulence can cause a stable magnetic configuration, which

would otherwise not reconnect in the absence of turbulence, reconnect

in the presence of turbulence?• If turbulence can make it reconnect, what are the properties of this

reconnection and how these properties depend on the properties of the

turbulence?

• Can turbulence also trigger the change from slow reconnection to fast

reconnection?

• What are key factors that link magnetic reconnection with explosion?

• How does the random walk of magnetic field lines impact the magnetic

reconnection?
สถิติการเปิดชม : 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400