รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180130
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบำบัดต้นทุนต่ำในการกำจัดยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์ตกค้างในน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
  Developing a low-cost remediation technology for sulfonamide contaminated water from aquaculture wastewater
หัวหน้าโครงการ : ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
ทีมวิจัย :
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. Quantify the efficacy of permanganate to degrade sulfadimethoxine and optimize treatment parameters for efficient destruction

2. Develop and improve encapsulated permanganate candles to treat sulfadimethoxine in prawn farm wastewater

3. Perform pilot-scale flow-through experiments to quantify the capacity of encapsulated permanganate to treat discharge water at a freshwater prawn farm

สถิติการเปิดชม : 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400