โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4810005
ชื่อโครงการ : สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้ามพรมแดนในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
  Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region
หัวหน้าโครงการ : สุชาดา ทวีสิทธิ์
ทีมวิจัย :
สุชาดา ทวีสิทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเข้าใจเหตุผลและแนวโน้มปรากฏการณ์การข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา (Mekong Sub-region Study) โดยการจำแนกและนำงานวิจัยต่าง ๆ ให้นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกัน

3) เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศในอันที่จะสนับสนุนการวิจัยด้านวิเทศคดีศึกษาโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4) เพื่อเป็นเวทีให้วิทยากรที่ทำวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

5) เพื่ออำนวยให้การแบ่งปันองค์ความรู้ได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการข้ามพรมแดน

สถิติการเปิดชม : 2,254 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 652 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th