โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG55H0002
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6
  The 6th Humanities Research Forum
หัวหน้าโครงการ : ธเนศ เวศร์ภาดา
ทีมวิจัย :
ธเนศ เวศร์ภาดา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. วงการมนุษยศาสตร์เห็นพลังการอธิบายความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์ในโลก และโลกในมนุษย์

2. นักวิจัยทางมนุษยศาสตร์เห็นความเชื่อมโยงของมนุษยศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่นเช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ที่ต่างมีบทบาทในการร่วมกันแก้ปัญหาภัยพิบัติ

3. นักมนุษยศาสตร์สามารถ "คิดใหม่" บทบาท ความหมาย และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกธรรมชาติในบริบทสังคมร่วมสมัย

สถิติการเปิดชม : 1,614 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 194 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th