โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330002
ชื่อโครงการ : การนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม
  Reuse of Effluent from Domestic Wastewater Treatment Plant in Agriculture
หัวหน้าโครงการ : เสนีย์ กาญจนวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสนีย์ กาญจนวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัศมี แก้ววิชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุง ศิลปประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย ไชยมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : (1) หาเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง 4 ชนิด คือ น้ำเสีย, น้ำทิ้งจากระบบบำบัดขั้นต้น, จากระบบบำบัดขั้นที่ 2 แบบตะกอนเร่ง, แบบบ่อเติมอากาศเพื่อใช้ในการเกษตร (2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดนำเสียมาใช้ในการเกษตร
สถิติการเปิดชม : 4,242 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการทรัพยากรน้ำ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,018 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th