โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4440035
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่องสมุนไพรชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2
  -
หัวหน้าโครงการ : คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
หัวหน้าโครงการ
มาเรียม นิลพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพรรณ ฉลองสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณภา แสงวัฒนะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ในโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแก่บุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน

3. เพื่อทดลองกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

4. เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื
สถิติการเปิดชม : 4,946 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน (36 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 523 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th