รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550033
ชื่อโครงการ : การตกแต่งผ้าฝ้ายให้ทนต่อการยับย่น ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรียด้วยสารไกลออซอลและไคโตซาน
  -
หัวหน้าโครงการ : สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
ทีมวิจัย :
สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตกแต่งผ้าฝ้ายให้ทนต่อการยับย่น ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรีย ในกระบวนการตกแต่งสำเร็จในขั้นเดียวกัน

2. ศึกษาผลกระทบของสารไกลออซอลและสารไคโตซาน เมื่อนำมาใช้ตกแต่งผ้าต่อสมบัติของผ้าด้านอื่น ๆ เช่น ความแข็งแรง และความขาวของผ้าที่ถูกตก
สถิติการเปิดชม : 3,125 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 710 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400