โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750032
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไม้ยางพาราของห้องอบไม้ระบบสุญญากาศที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
  Efficiency Improvement of Rubberwood Drying from Vacuum Drying Kiln with Computer Controller
หัวหน้าโครงการ : ชวลิต เพ็ชร์น้ำสิน
ทีมวิจัย :
ชวลิต เพ็ชร์น้ำสิน
หัวหน้าโครงการ
สุขสันติ์ นุ่นงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาหาความเร็วลมในการส่งลมออกจากห้องที่ให้พลังงานความร้อนผ่านคอล์ยร้อนและความเร็วลมที่กลับจากห้องกลั่นน้ำก่อนจะให้พลังงานความร้อนอีกครั้ง ที่ความดันต่างๆ

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเร็วลม อุณหภูมิ ความดันในห้อง ต่อเงื่อนไขและสภาวะในการอบไม้ต่างๆ

3. เพื่อศึกษาค่าสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าจากพัดลม ณ ความดันต่างๆ

4. เพื่อศึกษาหาค่าที่เหมาะสมในการอบไม้ด้วยวิธี Combine และวิธีการอบภายใต้สภาวะสุญญากาศอย่างต่อเนื่องสถิติการเปิดชม : 42 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเยื่อ (19 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th