โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0003
ชื่อโครงการ : โครงการ การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จากมุมมองนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน
  A comparative study of the image of tourism products from the perspectives of tourists and the host community : Phuket, Phang-Nga and Krabi
หัวหน้าโครงการ : ตติยาพร จารุมณีรัตน์
ทีมวิจัย :
ตติยาพร จารุมณีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ศิริชัย ศิลปอาชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้ง 5 ประเภทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จากมุมมองเจ้าบ้าน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วย

- สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)

- การคมนาคมขนส่ง (Access)

- การบริการที่พัก (Accommodation)

- กิจกรรมสันทนาการต่างๆ (Activity)

- สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (Destination facilities and amenity)

2. เพื่อเสนอข้อแนะนำการสร้างภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World Class destination)

สถิติการเปิดชม : 2,482 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 188 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th