โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020063
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับสารสกัดจากพืชวงศ์ส้มเพื่อใช้ในส้มโอตัดแต่งสด
  Development of Edible film (Biofilm) and Essential Oil from Citrus Plants for Fresh Cut Pummelo
หัวหน้าโครงการ : ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
หัวหน้าโครงการ
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพิน เกิดชูชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนา biofilm ร่วมกับสารสกัดจากพืชในการเป็นสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์และรา ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและก่อโรคในคน

2. เพื่อพัฒนา biofilm สำหรับห่อส้มโอตัดแต่งสด โดยการใช้สารพอลิเมอร์จากแป้งข้าว แป้งมันสำปะหลัง และไคโตซานร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารสังเคราะห์

สถิติการเปิดชม : 1,420 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 302 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th