โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030038
ชื่อโครงการ : ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
 
หัวหน้าโครงการ : วราวุธ สุธีธร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราวุธ สุธีธร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัยและทรัพยากรธรณี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางธรณีวิทยาในสาระความรู้ที่ ๗ วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม ๔ ว ๒๐๔ ให้แก่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนให้ได้ผลดี

2. เพื่อให้คณะครูและอาจารย์ได้เรียนรู้ คุ้นเคย และฝึกทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการสำรวจ ขุดค้น และอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความเข้าใจดังกล่าว และปลูกจิตสำนึกถึงความหวงแหนในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของชุมชนและประเทศไทย

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ศูนย์ศึกษาวิจัยของกรมทรัพยากรธรณีเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 2,367 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 328 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th