โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5210016
ชื่อโครงการ : บทบาทของสถาบันในกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ: กรณีศึกษาบทบาทของ JICA ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนาในช่วงหลังสงครามเย็น
  Institution and Aid Provision Process : The Case Study of JICA and Japanese Foreign Aid Provision Process in the Post Cold War Era
หัวหน้าโครงการ : ทรายแก้ว ทิพากร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทรายแก้ว ทิพากร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของญี่ปุ่น ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การประสานนโยบาย การดำเนินนโยบาย และการประเมินผลของโครงการ 2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรของ JICA ทั้งในด้านการบริหารการเงิน การบริหารองค์กร และความสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลญี่ปุ่น 3. เพื่อค้นหาข้อดีและข้อด้อยของการจัดตั้งองค์กรอิสระในการดูแลโครงการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ
สถิติการเปิดชม : 1,301 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 400 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th