โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410005
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเทคโนโลยีการเกษตรจีน : กรณีศึกษาผลิตผลเกษตรส่งออกของจีน
  The Study on Changes in Agricultural Pattern and Agricultural Technology : Case Study of Export Agricultural Product
หัวหน้าโครงการ : สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
ทีมวิจัย :
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 22 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาการพัฒนาการใช้ที่ดินของจีนตั้งแต่มีนโยบายปฏิรูปเปิดกว้าง ค.ศ. 1978 ถึงปัจจุบัน

2) ศึกษาปัญหาในภาคเกษตรจีน

3) ศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรของจีน

4) ศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยจากการนำเข้าสินค้าเกษตรของจีน

สถิติการเปิดชม : 1,458 ครั้ง
ชุดโครงการ : จีนศึกษา (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 140 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th