โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630002
ชื่อโครงการ : การประเมินการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
  Evaluation of the Implementation of Article 67 (2) of the Thailand Constitution 2007
หัวหน้าโครงการ : นันทวรรณ วิจิตรวาทการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
หัวหน้าโครงการ
นิตยา วัจนะภูมิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุมา ลางคุลเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนาธิป วัฒนนภาเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพรรณ คำหอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง

2) จัดทำข้อเสนอรูปแบบในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง โดยเน้นที่เทคนิคในการทำรายงาน EHIA และกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

สถิติการเปิดชม : 781 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 58 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th