โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810002
ชื่อโครงการ : อัตลักษณ์และบทบาททางการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยของคนชั้นกลางกรุงเทพ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการกปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)
 
หัวหน้าโครงการ : ธร ปีติดล
ทีมวิจัย :
ธร ปีติดล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. อัตลักษณ์ทางการเมืองของคนชั้นกลางในกรุงเทพ โดยเฉพาะในกลุ่มที่สนับสนุนกปปส.นั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร บุคลิกลักษณะสำคัญในตัวตนทางการเมืองของพวกเขาคืออะไร และพวกเขาเชื่อมโยงบทบาททางการเมืองของพวกตนเข้ากับอัตลักษณ์ทางการเมืองของตนเช่นไร

2. อัตลักษณ์ทางการเมืองของคนชั้นกลางในกรุงเทพมีบทบาทอย่างไรต่อการตีความความจริงที่อยู่เบื้องหลัง “การเมืองเชิงศีลธรรม” ของพวกเขา เช่น การตีความว่าอะไรคือปัญหาทางการเมืองที่สำคัญของประเทศไทย และอะไรคือระบบทางการเมืองที่พวกเขาใฝ่ฝันอยากจะให้เกิดขึ้นจริง

3. สภาพที่แวดล้อมการเติบโตของพวกเขามาสู่การเป็นคนชั้นกลางกรุงเทพ ทั้งในแง่มุมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีลักษณะสำคัญอันใดบ้างที่เชื่อมโยงและนำมาสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และแนวคิดทางการเมืองในปัจจุบันของพวกเขา

สถิติการเปิดชม : 2,397 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,172 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th