โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820020
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผลไม้ตระกูลส้ม
  Neuroprotective Activity of Citrus Fruit
หัวหน้าโครงการ : วีณา นุกูลการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วีณา นุกูลการ
หัวหน้าโครงการ
สริน ทัดทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวรรณ กิจผาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลการปกป้องเซลล์ประสาทของผลไม้ตระกูลส้ม โดยจะคัดเลือกตัวแทนผลไม้ตระกูลส้มกลุ่มย่อยต่างๆ ได้แก่ กลุ่มส้มเกลี้ยง กลุ่มส้มเปลือกล่อน กลุ่มส้มโอ และกลุ่มส้มที่มีรสเปรี้ยวจัด โดยศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไปนี้ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เอนไซม์ acetylcholinesterase และ ?-secretase ฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของ ?-amyloid และ ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทและเพิ่มการงอกแขนงประสาทในเซลล์เพาะเลี้ยง P19

2. เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในแง่การส่งเสริมผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าผลไม้ และนำไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ต่อไป
สถิติการเปิดชม : 321 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th