โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910003
ชื่อโครงการ : การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน สปป.ลาว
 
หัวหน้าโครงการ : เณศรา สุขพานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เณศรา สุขพานิช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 4 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและทันสมัยเกี่ยวกับประเทศ สปป. ลาว

(2) เพื่อศึกษาประเด็นเฉพาะในเรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน สปป. ลาว และนัยต่อประเทศไทย

(3) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจดังกล่าวต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(4) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ สปป. ลาว และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

(5) สร้างเครือข่ายผู้ศึกษาและผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ สปป. ลาว

สถิติการเปิดชม : 379 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th