โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910024
ชื่อโครงการ : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมุสลิมผ่านมัสยิด กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
  A relationship between School and Muslim’s Community using mosque: A case Study in Thairath Wittaya 52 School, Yarang, Pattani Province
หัวหน้าโครงการ : ซูมัยยะห์ สาและ
ทีมวิจัย :
ซูมัยยะห์ สาและ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมุสลิมผ่านมัสยิด กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

2.เพื่อศึกษากระบวนการและกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมุสลิมผ่านมัสยิด กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมุสลิมผ่านมัสยิด กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถิติการเปิดชม : 48 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th