โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940003
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
  Household Financial Account Data for Socio-Economic Research
หัวหน้าโครงการ : นราพงศ์ ศรีวิศาล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นราพงศ์ ศรีวิศาล
หัวหน้าโครงการ
อาชว์ ปวีณวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธีรา พงศ์เทพูปถัมภ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม สำหรับเป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีครัวเรือนจากข้อมูล Townsend Thai Monthly Micro Data ซึ่งมีความซับซ้อน 2.เพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนจาก Townsend Thai Monthly Micro Data ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยในชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยวิจัยที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล Townsend Thai Monthly Micro Data ที่สามารถช่วยแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยได้
สถิติการเปิดชม : 1,376 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 189 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th