โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950056
ชื่อโครงการ : การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการบริการสปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  The Strategy Development of Health Tourism with Spa Services in Phuket
หัวหน้าโครงการ : ณารีญา วีระกิจ
ทีมวิจัย :
ปวารณา อัจฉริยบุตร
หัวหน้าโครงการย่อย
ณารีญา วีระกิจ
หัวหน้าโครงการ
ศศิธร สนเปี่ยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยนันต์ ไชยเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุทธพร อักษรไพโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชชุตา มาชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิติพงษ์ ทนน้ำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว
ที่ปรึกษา
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ที่ปรึกษา
ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
ที่ปรึกษา
มนัส ชัยสวัสดิ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สปาและการส่งเสริมสุขภาพ (Medical, Spa and Wellness Tourism) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

3. นำเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สถิติการเปิดชม : 954 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (154 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 374 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th