โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59D0006
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งผาไดและพื้นที่เชื่อมโยง
  The Study of Tourism Potential of Keang Pha Di and Outlining Destinations
หัวหน้าโครงการ : ประกอบศิริ ภักดีพินิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
หัวหน้าโครงการ
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐพัชร มณีโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาบริบททาง สังคม เศรษฐกิจ และทัศนคติทางการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่แก่งผาไดและดอยผาตั้ง

2. ศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวพื้นที่แก่งผาไดและดอยผาตั้ง

3. ศึกษาความต้องการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในพื้นที่

4. เพื่อเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแก่งผาได ดอยผาตั้ง และพื้นที่เชื่อมโยง

5. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งผาไดและดอยผาตั้ง

สถิติการเปิดชม : 259 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th