โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020015
ชื่อโครงการ : การเกษตรแม่นยำในการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอม
  Precision agriculture for aromatic coconut production
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ สีสนอง
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ สีสนอง
หัวหน้าโครงการ
คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิทธิสุนทร นันทกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรม ณ สงขลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบปลูกมะพร้าวและระบบการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมแบบแม่นยำที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแก่เกษตรกร

2. เพื่อศึกษาระบบการเก็บข้อมูลรายต้นของมะพร้าวน้ำหอมอย่างสะดวก ถูกต้อง เพื่อการบริหารจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

3. เพื่อทดสอบระบบการเก็บข้อมูลและการสั่งงานระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

สถิติการเปิดชม : 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 56 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th