โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0003
ชื่อโครงการ : การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
  The Applied Theatre Process for developing Self-Esteem of Stateless Youth: a Case Study of Stateless Youth in Mahachai District Samutsakorn Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปวลักขิ์ สุรัสวดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปวลักขิ์ สุรัสวดี
หัวหน้าโครงการ
เสาวนีย์ วงศ์จินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. สืบค้นที่มา การใช้ชีวิตในประเทศไทยและความหวังของเยาวชนไร้สัญชาติ จากเรื่องเล่าและตัวตนของเยาวชนเอง ร่วมกับให้เยาวชนสืบค้นจากชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นละครประยุกต์

2. สร้างสรรค์ละครประยุกต์จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคมของเยาวชนไร้สัญชาติ ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

3. เผยแพร่ละครประยุกต์เรื่องดังกล่าวโดยจัดการแสดงในโรงเรียน บ้านพักและชุมชนเยาวชนไร้สัญชาติเอง ตลอดจนเชิญเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและองค์กรเอกชนในพื้นที่ตำบลมหาชัยมาชมละครเพื่อนำสู่การเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์ที่มีต่อเยาวชนไร้สัญชาติและแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย (และถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร) จะแสดงในงานแพร่งภูธรในกรุงเทพมหานคร และในเทศกาลละครกรุงเทพปีพ.ศ.2560 (Bangkok Theatre Festival) เพื่อสร้างต้นแบบกระบวนการทำงานละครกับเยาวชนไร้สัญชาติ
สถิติการเปิดชม : 757 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th