โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
  Developing Muslim Friendly Destination in Andaman Coast: A Case Study of Krabi, Phang Nga and Phuket Province
หัวหน้าโครงการ : สุชาติ ฉันสำราญ
ทีมวิจัย :
ฮุชเซ็น นิยมเดชา
หัวหน้าโครงการย่อย
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการย่อย
สุชาติ ฉันสำราญ
หัวหน้าโครงการ
ธนาภา ช่วยแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขุมาล กล่ำแสงใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป?นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝ??ง อันดามัน

2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป?นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน

3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท?องเที่ยวมุสลิมในพื้นที่ชายฝ??งอันดามัน

4. เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน

สถิติการเปิดชม : 441 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 147 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th