โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0046
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแนวทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) ของประเทศไทย ภายใต้โครงการ The LINK
  The Development of Thailand Marketing Guideline for Local Experience Tourism beneath The LINK Project
หัวหน้าโครงการ : จิตศักดิ์ พุฒจร
ทีมวิจัย :
เกศราพร พรหมนิมิตรกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
จิรัชญา โชติโสภานนท์
หัวหน้าโครงการย่อย
ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์
หัวหน้าโครงการย่อย
จิตศักดิ์ พุฒจร
หัวหน้าโครงการ
ฐิติมา เวชพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไมตรี พุทธวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มรกต บุญศิริชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรัชญากรณ์ ไชยคช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพย์สุดา พุฒจร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ The LINK ได้แก่ ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน สาธารณรัฐเชค รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นหลัก

2. เพื่อศึกษาศักยภาพของสินค้า ความพร้อมการบริการทางการท่องเที่ยว และการจัดการวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ของเมืองรองภายใต้โครงการ The LINK

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการตลาดสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience Tourism) ของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 349 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 254 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th