โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110007
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม
 
หัวหน้าโครงการ : ศุภัช ศุภชลาศัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภัช ศุภชลาศัย
หัวหน้าโครงการ
Mohammad Zaidul Anwar Bin Haji Mohamad Kasim
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐกัญญา จรุงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญวีร์ ชวนชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ซึ่งประเทศขนาดเล็กที่มีความมั่งคั่ง และมีโอกาสเฉพาะสำหรับประเทศไทย

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่องเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

3. ศึกษาความเป็นไปได้ และโอกาสในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะกระบวนการขอมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติบรูไน (Brunei Halal Certification) การนำเข้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

เป็นต้น

4. ศึกษาเกี่ยวกับระบบธนาคารอิสลาม การดำเนินการและระบบการจัดการการเงินของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธนาคารอิสลามในประเทศบรูไนกับประเทศไทย เสนอแนะแนวทางและการดำเนินการทางนโยบาย

5. เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีฐานความรู้ในการศึกษาติดตามภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถที่จะนำเสนอแนะแนวทางและการดำเนินการทางนโยบายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 1,161 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 366 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th