โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120045
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และห่วงโซ่อุปทานของผักพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Data Base, Bioactive, Antioxidant activity and supply chain of local vegetable in Suratthani
หัวหน้าโครงการ : เกษร เมืองทิพย์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจชนิดของผักพื้นบ้านตามช่วงฤดูกาล ภูมิปัญญาทางสมุนไพร รวมทั้งวัฒนธรรมการรับประทานการปลูกผักพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์

2. เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เพื่อศึกษาผลของการหมักดองต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานผักพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
สถิติการเปิดชม : 323 ครั้ง
ชุดโครงการ : สกว.-มรส. (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th