โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140003
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคใต้; กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายรอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
หัวหน้าโครงการ : นีรนาท แก้วประเสริฐ
ทีมวิจัย :
นีรนาท แก้วประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
ชวพงษ์ นุ้ยสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินตนีย์ รู้ซื่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมจินตนา คุ้มภัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชรวรรษ พรหมมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ระดับความเข้าข่าย เข้าใจ และเข้าถึงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่านี้

2. ศึกษาการขับเคลื่อน และยกระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งห้าแห่งเหล่านี้

3. ถอดบทเรียนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 275 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th