โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0033
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กและมีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
  Tourism promotion in small and low-income province to reduces income inequality : A case study on a provincial cluster in lower-northeastern Thailand ( Yasothon, Sisaket and Amnat Charoen)
หัวหน้าโครงการ : ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิริยะ ผลพิรุฬห์
หัวหน้าโครงการย่อย
ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการย่อย
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
หัวหน้าโครงการ
ปะนะชัย คำสิงห์
ที่ปรึกษา
สมพล เวียงสิมา
ที่ปรึกษา
สุรสิทธิ์ สิงห์หลง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาของกลุ่มจังหวัดเล็กเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มโอกาสในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ จากการพัฒนาทางการท่องเที่ยว

3. เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กอื่นๆ ของประเทศต่อไปสถิติการเปิดชม : 210 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 105 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th