โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0041
ชื่อโครงการ : การศึกษาการป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงินโดยการเคลือบชั้นออกไซด์
  A study of the tarnish protection of silver jewels by oxide layer coatings
หัวหน้าโครงการ : อดุลย์ หาญวังม่วง
ทีมวิจัย :
อดุลย์ หาญวังม่วง
หัวหน้าโครงการ
สมพงษ์ พิริยายนต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจษฎา วงษ์อ่อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประยูร สุรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดชั้นออกไซด์ของโลหะเงิน

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงของโลหะเงินที่เคลือบด้วยชั้นออกไซด์

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของชั้นออกไซด์ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะเงิน

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของชั้นออกไซด์ที่มีผลต่อความต้านทานการหมองของโลหะเงิน

สถิติการเปิดชม : 413 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th