โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0076
ชื่อโครงการ : E-Logistics ข้ามแดน : กรณีศึกษา ประเทศจีน
  Cross Border E-Commerce Logistics : China Case Study
หัวหน้าโครงการ : รุธิร์ พนมยงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุธิร์ พนมยงค์
หัวหน้าโครงการ
อภิชาต โสภาแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณธกฤต สิรประกอบกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธอร ทองน้ำเพ็ญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณ บริรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กวิล กฤษเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปีเตอร์ รักธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริรัตน์ อยู่นาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาวิวัฒนาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนในประเทศจีน

2.เพื่อศึกษาขั้นตอน กฎระเบียบและพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งเส้นทาง รูปแบบการขนส่ง ต้นทุน ระยะเวลาและสภาพของสินค้า ในการจัดส่งสินค้าจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยไปยังผู้บริโภคในประเทศจีน

3.เพื่อศึกษา พัฒนา และทดสอบแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นตัวแบบนำร่องสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่ทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ในการส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคในประเทศจีน (B2C Cross border E-commerce logistics)

สถิติการเปิดชม : 155 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th