โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0097
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำลึกและน้ำตื้นในจังหวัดชุมพร
  Promotion and development of ecotourism sites for snorkeling and SCUBA diving in Chumphon Province
หัวหน้าโครงการ : ธรรมศักดิ์ ยีมิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาฆมาส สุทธาชีพ
หัวหน้าโครงการย่อย
สิทธิพร เพ็งสกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
ธรรมศักดิ์ ยีมิน
หัวหน้าโครงการ
สุภาวดี ฮะมะนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนาวดี เนียมศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระพงษ์ พริกชูผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชญากาญจน์ สุภัควชิรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชระ สามสุวรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิภาวรรณ อุ่นคงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจริญมี แข่มช้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑามาศ พุทธายากูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธิณี อยู่เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริลักษณ์ รองประโคน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชิน สืบปาละ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัลยา กลิ่นทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ละอองดาว จงรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจและศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังและกองหินใต้น้ำที่สำคัญในจังหวัดชุมพร

2. เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำ

3. เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวกองหินใต้น้ำที่สำคัญในจังหวัดชุมพร

4. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวทางทะเลและสภาพเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดชุมพร

สถิติการเปิดชม : 613 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 294 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th