โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0055
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปที่มีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ
  Cluster Management Models of Potential Processed Longan Community Enterprises to International Market
หัวหน้าโครงการ : เกษม กุณาศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป และสร้างคลัสเตอร์วิสาหกิจลำไยแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่ม

2) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานที่มีอุปสงค์เป็นตัวขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงข้อมูลจากตลาดต่างประเทศมายังวิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูป เพื่อขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าในระบบการค้าต่างประเทศ

3) สร้างคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูป ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจลำไยและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายหลัก

4) ออกแบบระบบการจัดการคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานตลาดต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 367 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th