รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0107
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตดอกกุหลาบอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งในระดับอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์
  Development of Freeze Dried Rose Process For Commercialization
หัวหน้าโครงการ : พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาต้นแบบกระบวนการผลิตดอกกุหลาบอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

2. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกุหลาบก่อนและหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งในระดับอุตสาหกรรม

3. ศึกษารูปแบบการจัดดอกไม้และแผนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 444 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400