โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0120
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะตามฐานเวลาจริงสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยสารสาธารณะร่วมกับการคำนวณกลไกราคาเพื่อให้ครอบคลุมการบริการวินมอเตอร์ไซด์ข้ามพื้นที่
  Development of Real-Time Smart Metering System for Public Motorcycle Taxi to Cover Cross-Area Services
หัวหน้าโครงการ : นพพร ลีปรีชานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : (1)เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์มิเตอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยการเพิ่มเติมเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงตัวอุปกรณ์ให้ราคาถูกและใช้งานจริงได้

(2)เพื่อพัฒนารูปแบบการคิดคำนวณและกลไกราคาเพิ่มเติมในการวิ่งนอกพื้นที่และกลไกราคาในการวิ่งรับส่งผู้โดยสารข้ามเขตพื้นที่

(3)เพื่อพัฒนาระบบ E-Payment และนำเสนอแนวทางด้านการจัดการรายได้ที่ใช้สำหรับมิเตอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

(4)เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าของวินจักรยานยนต์รับจ้างในรูปแบบของแดชบอร์ดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการสำหรับผู้ให้บริการระบบต่อไป

สถิติการเปิดชม : 238 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th