โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA3880004
ชื่อโครงการ : ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท
  -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวหน้าโครงการ
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รณี เลิศเลื่อมใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมปอง ไตตุมแก่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญา ลีลาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัททิยา ยิมเรวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
แสวง มาละแซม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรณู วิชาศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จ้าวหงหยิน -
นักวิจัยร่วมโครงการ
คำจอง -
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยรรยง จิระนคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนาพร เศรษฐกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,449 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5,557 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th