โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4480008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล
  Development of Flow-Based Analysis
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกตุ กรุดพันธ์
หัวหน้าโครงการ
จรูญ จักร์มุณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรวรรณ ชัยลภากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิสา ชวพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มงคล รายะนาคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินิตา บุณโยดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
พลยุทธ ศุขสมิติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร จันทระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุไร ชาตรีวงศืสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัศมี ชัยสุขสันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภชัย ชัยสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาภรณ์ ครัดทัพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรัชญา คงทวีเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันทา วังกานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงใจ นาคะปรีชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. Development of flow-based instrumentation.

2. Development of electrochemical flow-based analysis.

3. Development of flow-based systems for clinical analysis.

4. Development of flow-based analysis systems for on-line sample pretreatment with chromatography.
สถิติการเปิดชม : 1,326 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 85 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th